Hip-Hop — 2017
Hip-Hop — 2017
Pop — 2017

Ke$ha Hymn

Pop — 2017

Kelela LMK

R&B — 2017