Jazz — 1966
Hip-Hop — 2017
Pop — 2017

Wiki Mayor

Hip-Hop — 2017
R&B — 2017
Reggae — 2017
Hip-Hop — 2015

Towkio Swim

Hip-Hop — 2017