Drake Signs

Hip-Hop — 2017
R&B — 2017
R&B — 2017
Hip-Hop — 2016
Hip-Hop — 2017

Buddy Shine

Hip-Hop — 2016

Nas The Don

Hip-Hop — 2012
Reggae — 2017