Pop — 2003
R&B — 2016
Pop — 2016
Pop — 2016
R&B — 2016
Alternative — 2016
R&B — 2016
Alternative — 2016
Pop — 2016
Pop — 2016
R&B — 2016
Pop — 2016

Drum

Pop — 2016
Pop — 2016
R&B — 2016

Daya Words

Pop — 2016
Pop — 2015

Bonzai 2B

Electronica — 2016